Prinzapolka   Prinzapolka Mies side
 PRINZAPOLKA.DK        -   om miskito-indianere på østkysten af Nicaragua   -


 
 · Sitemap  · Nyhedsarkiv  · Kort  · Statistik  · Respons  · Mie  · Jørgen Peter

Jørgen Peters sideTeksterne på denne side og på Mies side skrev vi til en jobansøgning hos Ibis i sin tid, før vi søgte og fik jobbet hos MS, så de er ikke længere helt aktuelle. Men det meste af det skrevne gælder dog stadig!

Jeg voksede op i Midtjylland, gik i folkeskolen i Give og på Handelsskole og HF i Grindsted.
Jeg er den ældste af tre børn.
Mine forældre har begge bonde-baggrund, og de drev landbrug indtil jeg var 7. Herefter flyttede de til landsbyen (Grønbjerg) og skiftede til at blive industriarbejdere. Min far udviklede sig fra at være selvstændig landmand med de værdinormer og politiske sympatier, det indebar, til at få en ægte arbejder-bevidsthed. Han var i en årrække tillidsmand på først Grindstedværket, siden LEGO. Jeg mener at mange af mine senere interesser og sympatier grundlagdes i barndommen/ungdommen, hvor det at bo tæt på skove, enge og åer udviklede min naturinteresse, mens mine forældres placering i det sociale hierarki betød meget for min politiske meningsdannelse.
På gymnasiet var jeg meget aktiv i elevrådsarbejde, og et år fungerede jeg som elevrådsformand på HF.
Efter endt HF-eksamen havde jeg en lidt rodløs periode, hvor jeg boede i forskellige kollektiver i Århus og København. Jeg startede på arbejdsmarkedet med et jobtilbud på Genbrugsfabrikken i Århus i 1979. I næsten hele 1981 (11 måneder) gik jeg på højskole: St. Restrup socialistiske højskole ved Nibe. Jeg gik på jordbrugsholdet, det var økologisk jordbrug, og det var på et tidspunkt hvor der stadig var en høj grad af pioner-ånd over det. Adskillige år senere fik jeg stor glæde af den faglige kunnen på dette område, da jeg sammen med Mie anlagde en stor økologisk køkkenhave.
I 1982/83 var jeg igen i jobtilbud, på ungdomsinstitutionen Vitskøl Kloster, hvor jeg arbejdede som murerarbejdsmand på at restaurere den gamle herregård. Det var her jeg mødte Mie - en person der fik afgørende indflydelse på resten af mit liv. I foråret 1983 flyttede vi sammen, og jeg indtrådte som "papfar" i den lille familie. Det har været krævende at overtage medansvaret for halvstore børn som 24-årig, men set i "bakspejlet", nu hvor børnene er voksne, har det også været meget berigende.
Kort tid herefter fik jeg arbejde som ornitolog på Tippernes Feltstation. Det var en drøm for mig at komme til at arbejde med min største fritidsinteresse, og jeg havde stået på venteliste flere år forud for den første ansættelse (der findes meget få af den type jobs). Fra 1988 blev jeg flyttet fra Tipperne til Vejlernes Feltstation, som ligger betydeligt mere praktisk i forhold til familiens bopæl i Himmerland. Mit arbejde her har været afgørende for vores køb af hus ved Frøstrup i Thy i 1990.
Mit valg af karriere har været bestemt af lyst og engagement, snarere end af hensyn til indtjeningens størrelse.
Jeg har altid haft stor begærlighed efter at komme ud i verden. Sammen med Mie har jeg i en årrække målrettet rejseaktiviterne mod Mexico, som beskrevet af Mie.